Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đoan Nhi427

 1. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  idol 10 Tin chuyên, 9.25 Toán chuyên, 9,75 toán chung, 9,5 anh @@ dồi ôi ơ... ơ
  19 Tháng sáu 2019
 2. L e i
  L e i
  Giết tau đi :< Kinh zị
  20 Tháng sáu 2019
 3. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  t chết hộc máu rồi ^^ idol nhất tỉnh Toán đó @@
  20 Tháng sáu 2019
 4. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  t chết hộc máu rồi ^^ idol nhất tỉnh Toán đó @@
  20 Tháng sáu 2019
 5. L e i
  L e i
  Avt m đó à
  21 Tháng sáu 2019
 6. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  đâu ^^ anh ni thi Olym
  21 Tháng sáu 2019
-->