Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tư Âm Diệp Ẩn

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  Haizzz, thật không may, t chính là loại người đó.
  T muốn để bản thân ít quan tâm đến thứ hạng một chút, ít quan tâm đến điểm số một chút.
  Nhưng, t không làm được.
  Ngày hôm nay, khi biết điểm, t chỉ có thể tự nói với chính mình: M không được đem mình đi so sánh với người khác....nếu không, cả 3 tháng hè, m đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.
  19 Tháng sáu 2019
 2. Hoàng Vũ Nghị
  6 Tháng bảy 2019
 3. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  gắt vậy
  6 Tháng bảy 2019
 4. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  đâu có gắt đâu...
  7 Tháng bảy 2019
 5. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  :( t h dốt quá ..chắc cx k dc nghỉ hè rồi
  7 Tháng bảy 2019
 6. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bạn còn dốt gì nữa?
  mà bn giờ học trường nào v?
  7 Tháng bảy 2019
 7. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  trường làng hi
  7 Tháng bảy 2019
 8. Tư Âm Diệp Ẩn
  7 Tháng bảy 2019
 9. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  yes .banj hocj ddaau
  7 Tháng bảy 2019
 10. Tư Âm Diệp Ẩn
  7 Tháng bảy 2019
 11. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  hi k gặp rồi
  7 Tháng bảy 2019
-->