Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Hinachigo
  Hinachigo
  Hi ^^
  20 Tháng sáu 2019
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  làm quen nhá
  20 Tháng sáu 2019
 3. Hinachigo
  Hinachigo
  Hình như em biết anh rồi thì phải :v
  20 Tháng sáu 2019
 4. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 5. Hinachigo
  Hinachigo
  Anh 2k4 phải không?
  20 Tháng sáu 2019
 6. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 7. Hinachigo
  Hinachigo
  Vậy đó, em sinh 2005 mà ^^
  20 Tháng sáu 2019
 8. Khải KIllar
  Khải KIllar
  :D em ở đâu
  20 Tháng sáu 2019
 9. Hinachigo
  Hinachigo
  Ở Hà Nội anh ạ
  20 Tháng sáu 2019
 10. Khải KIllar
  Khải KIllar
  xa nhể
  20 Tháng sáu 2019
 11. Hinachigo
  Hinachigo
  Vâng
  20 Tháng sáu 2019
 12. Khải KIllar
  Khải KIllar
  thui đừng vâng, nghe kì lém
  20 Tháng sáu 2019
 13. Hinachigo
  Hinachigo
  Nhưng em quen vậy rồi ^^
  20 Tháng sáu 2019
 14. Khải KIllar
  Khải KIllar
  lễ phép
  20 Tháng sáu 2019
 15. Hinachigo
  20 Tháng sáu 2019
 16. Khải KIllar
  Khải KIllar
  mà e giỏi lắm nhỉ
  20 Tháng sáu 2019
 17. Hinachigo
  Hinachigo
  Em đâu có giỏi gì :v
  20 Tháng sáu 2019
-->