Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lục Vân Tiên

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Em đen lắm =)))
  19 Tháng sáu 2019
 2. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  ở đâu cũng thấy chị dứa =))
  19 Tháng sáu 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hì, chị thỉnh thoảng vãn đi cmt dạo =))
  19 Tháng sáu 2019
 4. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  ''thỉnh thoảng'' :D
  19 Tháng sáu 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Tại wall chị cũng đủ loạn rồi, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đi cmt dạo thôi :>
  19 Tháng sáu 2019
 6. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  #Dứa : chị cmt kiểu gì mà toàn thấy chị thôi :D
  6 Tháng bảy 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  cmt kiểu càn quét khắp nơi :D
  6 Tháng bảy 2019
 8. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Yep, em sẽ học chị dứa!
  6 Tháng bảy 2019
 9. Pineapple <3
  Pineapple <3
  ấy ấy, nhưng đừng ở wall chị T^T
  6 Tháng bảy 2019
 10. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Wall chị có vài cái thôi! :
  6 Tháng bảy 2019
 11. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Vài .-.
  6 Tháng bảy 2019
 12. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  :D đợi jehi on đã
  6 Tháng bảy 2019
 13. Pineapple <3
  Pineapple <3
  lm chi?
  6 Tháng bảy 2019
 14. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Khởi nghĩa tại wall của chị!
  6 Tháng bảy 2019
 15. Pineapple <3
  Pineapple <3
  khóa wall @v@
  6 Tháng bảy 2019
 16. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Đừng mà chị !! T^T
  6 Tháng bảy 2019
 17. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Bộ wall chị là sân chơi cho mấy đứa chắc =.=
  6 Tháng bảy 2019
 18. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Sân tập gõ phím á chị,!!
  6 Tháng bảy 2019
 19. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Xin người =.=
  6 Tháng bảy 2019
 20. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Tội nghiệp chủ wall này!!
  6 Tháng bảy 2019
-->