Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Hồ Bảo Trâm
  23 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  7 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Bảo Trâm
  8 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  lớp mấy v
  8 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  chuẩn bị lên 10
  8 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vậy là chị em r
  8 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  Bn bao nhiêu tuổi zậy ???
  8 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị em nhé !! em 2k7 tên bupno
  8 Tháng bảy 2019
 9. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  Tên ảo
  8 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thiệt đấy
  8 Tháng bảy 2019
 11. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  Zậy là tên biệt danh
  8 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 13. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  Bupno là nữ đúng ko
  8 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nam nha chị^^
  8 Tháng bảy 2019
 15. Hồ Bảo Trâm
  8 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nam mà chị xem đi
  8 Tháng bảy 2019
 17. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  Ukm, rất vui khi đc làm quen vs em, bupno
  8 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị tên trâm ak
  8 Tháng bảy 2019
 19. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  Ukm, Bảo Trâm
  8 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hehe rất vui được gặp chị
  8 Tháng bảy 2019
 21. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  E ở đâu nek ???
  8 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  *bí mật *
  8 Tháng bảy 2019
 23. Hồ Bảo Trâm
  8 Tháng bảy 2019
 24. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  sợ bị bắt cóc nên bí mật
  8 Tháng bảy 2019
 25. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  ukm, đó đó
  8 Tháng bảy 2019
 26. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 27. Hồ Bảo Trâm
  8 Tháng bảy 2019
 28. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ^_^^^^^^^^^^^^^^^^___________^^^^^^^^^^^
  8 Tháng bảy 2019
 29. Hồ Bảo Trâm
  Hồ Bảo Trâm
  thôi nha
  8 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 31. Hồ Bảo Trâm
  8 Tháng bảy 2019
-->