Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hello :D
  18 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  lô lô lô
  18 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thôi con lạy người, con ngu Anh lắm T^T
  18 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  lớp mấy mà ngu
  18 Tháng sáu 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Nốt hè này lên 11 òi
  18 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nãy giờ mời karry nguyệt vô làm mà cũng bảo ngu
  18 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bài Anh này lớp 7 mà
  bởi vì milk cũng lớp 7
  18 Tháng sáu 2019
 9. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =))) mời TMod Anh ấy
  18 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  18 Tháng sáu 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  19 Tháng sáu 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hello
  19 Tháng sáu 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  19 Tháng sáu 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vô đây doo
  19 Tháng sáu 2019
 15. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Táng là đánh đó =))
  19 Tháng sáu 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  19 Tháng sáu 2019
 17. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hả???
  19 Tháng sáu 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  xem cú đánh không trượt phát nào đây
  19 Tháng sáu 2019
 19. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Haizz trẻ con thời nay thật manh động =.=
  19 Tháng sáu 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hú hú (o)
  19 Tháng sáu 2019
 21. Pineapple <3
  Pineapple <3
  có cần tui gọi cho phụ huynh ko =.=
  19 Tháng sáu 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  19 Tháng sáu 2019
 23. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  biết số điện thoại của mẹ em luôn ak
  19 Tháng sáu 2019
 24. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Manh động quá dắt về nhà dạy lại =))
  19 Tháng sáu 2019
 25. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  đúng là người nhiều chuyện mới biết đó
  19 Tháng sáu 2019
 26. Nguyễn Chí Thoại
  19 Tháng sáu 2019
 27. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= thứ manh động
  19 Tháng sáu 2019
 28. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ui chị nhầm ồi em là người hiền nhất đám đó
  19 Tháng sáu 2019
 29. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Em mà hiền thì chị chẳng khác gì bụt
  19 Tháng sáu 2019
 30. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  Vậy chị không phải là Dứa nữa rồi chị làbut5
  19 Tháng sáu 2019
 31. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em thích ăn Dứa lắm
  19 Tháng sáu 2019
 32. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ăn ai đừng ăn chị là đc :)
  19 Tháng sáu 2019
 33. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em chỉ thích ăn Dứa ấy trái Dứa
  19 Tháng sáu 2019
 34. Nguyễn Chí Thoại
  19 Tháng sáu 2019
 35. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em chuẩn bị đi học ồi tối chị có onl không
  19 Tháng sáu 2019
 36. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Tối có thể sẽ onl :) Mà lm gì??
  19 Tháng sáu 2019
 37. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nói chuyện cho vui
  19 Tháng sáu 2019
 38. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thôi em đi học
  19 Tháng sáu 2019
 39. Pineapple <3
  Pineapple <3
  xùy xùy =.=
  19 Tháng sáu 2019
-->