Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Học nhiều quá hơi mệt thì lên lướt diễn đàn sương sương ý mà
  18 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tắt đi mau, đi ăn rồi nghỉ sớm noà :>
  18 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Giờ đã nghỉ gì hả trời, kkk, còn sớm mà, hôm nào chị chả sương sương đến gần 2 h
  18 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Quen giấc rồi, hmm, lên cấp 3 làm gì có chuyện ngủ đủ 7 tiếng 1 ngày nữa ,gần 2h ngủ, 5h 30 dậy, quen quá rồi
  18 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Quen rồi, đau đầu cũng quen rồi, kkk
  18 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng sáu 2019
 9. Nguyễn Trần Quỳnh
  18 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nay chị online diễn đàn nhiều vậy, chị không học hả? Sắp thi rồiiiii đó
  18 Tháng sáu 2019
 11. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Đang treo, có ai hỏi thì chị trả lời thôi, đang làm Toán nè
  18 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng sáu 2019
 13. Nguyễn Trần Quỳnh
  18 Tháng sáu 2019
 14. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng sáu 2019
 15. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Em mới là người phải đi ngủ đấy
  18 Tháng sáu 2019
 16. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng sáu 2019
 17. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Cũng không cần học quá muộn vậy
  18 Tháng sáu 2019
 18. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Đag chơi mà chị
  18 Tháng sáu 2019
 19. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Hmm, chơi có chừng mực, đi ngủ đi, định bao giờ mới ngủ hả trời
  18 Tháng sáu 2019
 20. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng sáu 2019
 21. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Lát online hú em nhé
  20 Tháng sáu 2019
 22. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Hú nè, sao á?
  20 Tháng sáu 2019
 23. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  rảnh k ngừi đẹp
  20 Tháng sáu 2019
 24. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Cứ nói đi đã, giúp được sẽ giúp
  20 Tháng sáu 2019
 25. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  tám thôi chứ k nhờ gì ạ
  20 Tháng sáu 2019
 26. Nguyễn Trần Quỳnh
  20 Tháng sáu 2019
 27. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  chờ em xíu, xíu em ib fb ạ
  20 Tháng sáu 2019
-->