Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi strong brave

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  18 Tháng sáu 2019
 2. strong brave
  strong brave
  giới thiệu đi nè
  18 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nguyệt 2k7
  how about you
  18 Tháng sáu 2019
 4. strong brave
  strong brave
  hoàng 2k4 nè
  18 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cho e hỏi ở đâu vậy
  19 Tháng sáu 2019
 6. strong brave
  strong brave
  bình phước
  19 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  xa dữ zậy ta hê
  20 Tháng sáu 2019
 8. strong brave
  20 Tháng sáu 2019
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  haha, anh có face hok e kb đc hok nhỉ
  20 Tháng sáu 2019
 10. strong brave
  strong brave
  có nè
  20 Tháng sáu 2019
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tên nek hok thì anh kb vs e cx đc
  tên face Nguyệt Nguyễn no avt
  20 Tháng sáu 2019
 12. strong brave
  strong brave
  hok là gì
  20 Tháng sáu 2019
 13. strong brave
  strong brave
  anh là siêu trí tuệ
  20 Tháng sáu 2019
-->