Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Karry Nguyệt

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ơi chị đây
  17 Tháng sáu 2019
 2. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Chị kiếm tên chèo hộ em thuyền chưa TvT
  17 Tháng sáu 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Phải từ từ :<
  17 Tháng sáu 2019
 4. Karry Nguyệt
  17 Tháng sáu 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thôi chị đi ngủ đây
  17 Tháng sáu 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ko lại có ng lo :>
  17 Tháng sáu 2019
 7. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Hứ , pp chị :D
  17 Tháng sáu 2019
-->