Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Cung tiễn quàng thượng =)))
  17 Tháng sáu 2019
 2. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  sao ngươi lại làm thế :< sad quá heo ơi :(
  17 Tháng sáu 2019
 3. Pineapple <3
  17 Tháng sáu 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Quàng thượng gọi ta bằng cái tên j vậy =.=
  17 Tháng sáu 2019
 5. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Vie quận chúa đâu? @@
  17 Tháng sáu 2019
 6. Pineapple <3
  17 Tháng sáu 2019
 7. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Quàng thượng đi tâm trạng :<
  17 Tháng sáu 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thì lquan j mà lôi Vie vào =.=
  17 Tháng sáu 2019
 9. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  t tưởng ngươi giống ta :^
  17 Tháng sáu 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Quàng thượng đang nhớ jehi công công sao???
  17 Tháng sáu 2019
 11. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  ~~~ t cô đơn ~~~
  17 Tháng sáu 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Vậy đúng là nhớ jehi ùi
  17 Tháng sáu 2019
 13. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  bye heo :<
  17 Tháng sáu 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= xùy xùy
  17 Tháng sáu 2019
-->