Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  17 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng sáu 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bạn cùng phòng khi đi chơi đó anh ._.
  17 Tháng sáu 2019
 4. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  rep ht a đê
  17 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng sáu 2019
 6. phamkimcu0ng
  17 Tháng sáu 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Khó nói lắm anh
  17 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng sáu 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Kkk dù sao cx chẳng xin in4
  17 Tháng sáu 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  17 Tháng sáu 2019
 11. phamkimcu0ng
  17 Tháng sáu 2019
-->