Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mộc Nhãn

 1. jehinguyen
  jehinguyen
  Đã mất đề và chưa mượn đi photo :D Cảm ơn đại nhân đã quan tâm :D
  16 Tháng sáu 2019
 2. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Lo làm đi...Chuẩn bị hết hè rồi.
  16 Tháng sáu 2019
 3. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Đề ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới Chi....
  16 Tháng sáu 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  @Mộc Nhãn Thực ra, chuyện đề t không cần lo lắm.. M sẽ sớm biết :D
  T cần m kèm Hóa :D
  16 Tháng sáu 2019
 5. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Cu + 2H2SO4 -t0> CuSO4 + SO2 + 2H2O
  16 Tháng sáu 2019
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  Why :Đ??
  16 Tháng sáu 2019
 7. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2H2O
  17 Tháng sáu 2019
 8. jehinguyen
  jehinguyen
  T hỏi tại sao thì m phải giải thích chớ
  17 Tháng sáu 2019
 9. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Hẻm tại sao cả....
  17 Tháng sáu 2019
 10. jehinguyen
  jehinguyen
  Phải có lí do nó mới ra được thế chứ :<
  17 Tháng sáu 2019
 11. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  .....
  17 Tháng sáu 2019
 12. jehinguyen
  jehinguyen
  T hỏi nghiêm túc đó m :v
  17 Tháng sáu 2019
 13. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  ???????
  17 Tháng sáu 2019
 14. jehinguyen
  jehinguyen
  Thì là lí do đó :v
  Hay là cái đó cần học thuộc @v@?
  17 Tháng sáu 2019
 15. Mộc Nhãn
  17 Tháng sáu 2019
 16. jehinguyen
  jehinguyen
  T hỏi thật
  17 Tháng sáu 2019
 17. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  zzzzzzzz
  17 Tháng sáu 2019
 18. jehinguyen
  jehinguyen
  M tức cười -.-
  17 Tháng sáu 2019
 19. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Biết nói j???
  17 Tháng sáu 2019
-->