Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. View previous comments
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  chọn ảnh m
  16 Tháng sáu 2019
 3. temotojirimo12
  temotojirimo12
  í chà chà
  à quên cả 2 cùng giới tính
  16 Tháng sáu 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  kệ nó chứ :v
  16 Tháng sáu 2019
 5. temotojirimo12
  temotojirimo12
  :D
  avt tình bạn mà có gì đâu
  16 Tháng sáu 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  avt nhóm ik
  16 Tháng sáu 2019
 7. temotojirimo12
  temotojirimo12
  nhóm ă
  rồi đặt làm sao ?
  16 Tháng sáu 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  ừa
  tìm ảnh 3 đứa đặt
  16 Tháng sáu 2019
 9. temotojirimo12
  temotojirimo12
  t đang đặt chung với jehi rồi
  thôi 2 đứa bây đặt đi t xem
  16 Tháng sáu 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  hứ
  16 Tháng sáu 2019
 11. temotojirimo12
  temotojirimo12
  ế m đừng dỗi t mà
  16 Tháng sáu 2019
 12. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t có dỗi đâu =)))
  16 Tháng sáu 2019
 13. temotojirimo12
  temotojirimo12
  vậy là tốt rồi
  t ko muốn m dỗi t đâu m ak
  16 Tháng sáu 2019
 14. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  uầy, mừng vậy
  16 Tháng sáu 2019
 15. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Cái gì vậy trời
  16 Tháng sáu 2019
 16. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  sập wall m rồi :v
  16 Tháng sáu 2019
 17. Minh Minidora
  Minh Minidora
  2 đứa bây có gì à
  16 Tháng sáu 2019
 18. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  có méo gì đâu
  16 Tháng sáu 2019
 19. Minh Minidora
  Minh Minidora
  T rút lui để 2 đứa nói chuyện, nói xong thì tính tiếp
  16 Tháng sáu 2019
 20. temotojirimo12
  temotojirimo12
  nói xong rồi tính đi m
  16 Tháng sáu 2019
 21. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Haha, cứ nói tiếp đi
  16 Tháng sáu 2019
 22. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  hết chuyện nói rồi m
  16 Tháng sáu 2019
 23. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Hết rồi thì thôi, lúc nãy t bận tí việc mà vào thấy 13 cái tb :D
  16 Tháng sáu 2019
 24. temotojirimo12
  16 Tháng sáu 2019
 25. Minh Minidora
  Minh Minidora
  16 Tháng sáu 2019
 26. temotojirimo12
  temotojirimo12
  '' ấy '' là gì m
  à t hiểu rồi thôi t bay à
  hai đứa nói chuyện zui zẻ :D
  16 Tháng sáu 2019
 27. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t vô tội
  2 đk đòi đi để lại mk t
  16 Tháng sáu 2019
 28. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Đọc thông báo thứ 13 từ trên xuống đi
  16 Tháng sáu 2019
 29. temotojirimo12
  temotojirimo12
  ý m là t said : cái này phải hok ''vậy là tốt rồi
  t ko muốn m dỗi t đâu m ak''
  tại nhi là bạn tốt t nên t sợ cậu ấy dỗi
  16 Tháng sáu 2019
 30. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  có gì m
  16 Tháng sáu 2019
 31. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Haha, có gì thì 2 đứa bây tự hiểu :D
  16 Tháng sáu 2019
 32. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t ngây thơ lắm :33
  16 Tháng sáu 2019
 33. temotojirimo12
  temotojirimo12
  16 Tháng sáu 2019
 34. Minh Minidora
  16 Tháng sáu 2019
 35. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Notthing
  Vu vơ thôi
  16 Tháng sáu 2019
 36. temotojirimo12
  16 Tháng sáu 2019
 37. Minh Minidora
  Minh Minidora
  thằng mát thật
  16 Tháng sáu 2019
 38. temotojirimo12
  16 Tháng sáu 2019
 39. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Ý m là t bị chập mạch đó hả
  16 Tháng sáu 2019
 40. Minh Minidora
  Minh Minidora
  ý t là m ko bình thường
  16 Tháng sáu 2019
 41. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Xin lỗi m bác sĩ chứng nhận là t khá bình thường nhé :D
  16 Tháng sáu 2019
 42. Minh Minidora
  Minh Minidora
  hầy tùy m thôi
  16 Tháng sáu 2019
 43. temotojirimo12
  temotojirimo12
  16 Tháng sáu 2019
 44. Minh Minidora
  Minh Minidora
  tùy Nhi thôi
  16 Tháng sáu 2019
 45. temotojirimo12
  16 Tháng sáu 2019
 46. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Bọn m làm sập wall t
  Bắt đền đấy
  16 Tháng sáu 2019
 47. Minh Minidora
  Minh Minidora
  tự nhiên nó nói là t cx nói theo. Vô tội
  16 Tháng sáu 2019
 48. temotojirimo12
  16 Tháng sáu 2019
 49. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  2 đk bây sang wall Cương phá ik
  16 Tháng sáu 2019
 50. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Ko bao giờ có chuyện qua wall đó đâu
  17 Tháng sáu 2019
 51. temotojirimo12
  17 Tháng sáu 2019
-->