Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ơ, m bơ t à =.=
  16 Tháng sáu 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  16 Tháng sáu 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chán bạn ghê
  16 Tháng sáu 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  lag thiệt đó m @@
  16 Tháng sáu 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  16 Tháng sáu 2019
 6. Pineapple <3
  16 Tháng sáu 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ơ cái gì =.= cho ngta time nấu ăn, tắm rửa nữa chứ
  16 Tháng sáu 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Kemay :>
  16 Tháng sáu 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  16 Tháng sáu 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  *đang chán*
  16 Tháng sáu 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  16 Tháng sáu 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ko có gì lm
  16 Tháng sáu 2019
 13. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  :v t ra đề cho m làm nha =))
  16 Tháng sáu 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Con lạy má
  16 Tháng sáu 2019
 15. Pineapple <3
  16 Tháng sáu 2019
 16. Trương Văn Trường Vũ
  16 Tháng sáu 2019
-->