Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Thư

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Không bằng tuổi thì có xin hông -.=)))
  14 Tháng sáu 2019
 2. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Xin tất =))
  14 Tháng sáu 2019
 3. Thiên Thuận
  14 Tháng sáu 2019
 4. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Có cho không =))
  14 Tháng sáu 2019
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Cho chứ =))) Cơ mà hình như tui cho rồi mà -.-
  14 Tháng sáu 2019
 6. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Quên rồi
  14 Tháng sáu 2019
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Status dưới á =)))
  15 Tháng sáu 2019
 8. Đặng Thư
  Đặng Thư
  À rồi, thấy rồi
  15 Tháng sáu 2019
 9. Thiên Thuận
  15 Tháng sáu 2019
-->