Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  pp ...không tiễn ...
  13 Tháng sáu 2019
 2. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Đi đâu thế ?
  13 Tháng sáu 2019
 3. Pineapple <3
  13 Tháng sáu 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đi nhảy lầu :)
  13 Tháng sáu 2019
 5. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Chị bỏ em :<
  13 Tháng sáu 2019
 6. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Lầu có cao hông ?
  13 Tháng sáu 2019
 7. s2no12k3
  s2no12k3
  nhảy à ....
  nhảy ...
  nhảy....
  NHẢY LẦU Ư ???
  13 Tháng sáu 2019
 8. s2no12k3
  s2no12k3
  đừng bỏ pum thế ...
  13 Tháng sáu 2019
 9. s2no12k3
  s2no12k3
  pum cũng đang chán đời
  13 Tháng sáu 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chưa chọn đc lầu đễ nhảy :) mấy ngày tới đi chonj lầu :)
  13 Tháng sáu 2019
 11. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  13 Tháng sáu 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ko tiễn cơ mà
  13 Tháng sáu 2019
 13. s2no12k3
  s2no12k3
  qua chung cư gần nhà pum ...cao 10 tầng đủ để bay òi :))
  13 Tháng sáu 2019
 14. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  13 Tháng sáu 2019
 15. Pineapple <3
  Pineapple <3
  13 Tháng sáu 2019
 16. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chán đời quá thì nhảy thôiii
  13 Tháng sáu 2019
 17. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Người ta chăm sóc stt mà :<
  13 Tháng sáu 2019
 18. Vie Hoàng
  13 Tháng sáu 2019
 19. s2no12k3
  13 Tháng sáu 2019
 20. Pineapple <3
  Pineapple <3
  #Karry: đang sunsee thì có =))
  13 Tháng sáu 2019
 21. Karry Nguyệt
  13 Tháng sáu 2019
 22. Pineapple <3
  Pineapple <3
  13 Tháng sáu 2019
 23. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  13 Tháng sáu 2019
 24. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Load chậm =.=
  13 Tháng sáu 2019
 25. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Hiểu lí do m off mấy ngày tới rồi nên à
  13 Tháng sáu 2019
 26. Pineapple <3
  13 Tháng sáu 2019
 27. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Cần ai đi theo để cản không ?
  13 Tháng sáu 2019
 28. Pineapple <3
  13 Tháng sáu 2019
 29. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Bye, nhớ come back soon
  13 Tháng sáu 2019
 30. Pineapple <3
  13 Tháng sáu 2019
 31. strong brave
  strong brave
  chị dứa đi thì ai làm chị của em ^^
  13 Tháng sáu 2019
 32. Vie Hoàng
 33. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Vụ j hot nè * hóng *
  13 Tháng sáu 2019
 34. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  @Karry Nguyệt mấy ngày tới chị dứa của chúng ta sẽ biệt tích và chúng ta sẽ có sân để quẩy :)
  13 Tháng sáu 2019
 35. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Khi nào chị Dứa lên sẽ bạt ngàn thông báo :)
  13 Tháng sáu 2019
 36. jehinguyen
  jehinguyen
  *rớt nước mắt*
  13 Tháng sáu 2019
 37. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  13 Tháng sáu 2019
 38. jehinguyen
  jehinguyen
  @Karry Nguyệt Tưởng sập noti ai ngờ có bốn mấy cái :v Bất ngờ ghê :3
  Đi chơi :3
  13 Tháng sáu 2019
 39. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  @jehinguyen Mấy ngày tới chị sẽ phá wall chị Dứa , phá chung không :D
  13 Tháng sáu 2019
 40. jehinguyen
  jehinguyen
  Đừng '-') Em đang tính tu chí học hành mà Ụ ^ Ụ
  13 Tháng sáu 2019
 41. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Chị sẽ ko quên tag em :D
  13 Tháng sáu 2019
 42. jehinguyen
  jehinguyen
  Ụ - Ụ /đã quen với điều đó rồi/
  13 Tháng sáu 2019
 43. Karry Nguyệt
  13 Tháng sáu 2019
 44. s2no12k3
  s2no12k3
  :) .....
  14 Tháng sáu 2019
-->