Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  j mak avt đôi hê
  còn xưng bé nx há há
  nghe thấy ớn
  13 Tháng sáu 2019
 2. Tín Phạm
  13 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cười j hê
  ý j mà xưng bé hỉ
  13 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nghi ngờ quá ý nhỉ
  13 Tháng sáu 2019
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  dẹp đi, càng nói càng nhức đầu
  13 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  13 Tháng sáu 2019
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  nhỏ tuổi hơn nên bé
  13 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  voại ak bao nhiêu vại ông anh
  13 Tháng sáu 2019
 9. Tín Phạm
  Tín Phạm
  tui 13
  13 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ừa 2k mấy voại tarrr ah
  13 Tháng sáu 2019
 11. Tín Phạm
  13 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ak lớn hơn thiệt
  13 Tháng sáu 2019
 13. Tín Phạm
  13 Tháng sáu 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  13 Tháng sáu 2019
 15. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tín ơi, bắt nạt cháu nó vừa thôi! Chú phải gọi nó là cháu đấy
  13 Tháng sáu 2019
 16. Tín Phạm
  Tín Phạm
  really
  13 Tháng sáu 2019
 17. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Yep ~ Đúng rồi chú :)
  13 Tháng sáu 2019
 18. Tín Phạm
  13 Tháng sáu 2019
 19. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chú không đc bắt nạt e cháu đâu
  13 Tháng sáu 2019
 20. Tín Phạm
  Tín Phạm
  mà ta là chú cháu bao giờ thêế
  13 Tháng sáu 2019
 21. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Dạ ở hội thoại
  13 Tháng sáu 2019
 22. Tín Phạm
  13 Tháng sáu 2019
 23. Nguyễn Linh_2006
  13 Tháng sáu 2019
 24. Tín Phạm
  Tín Phạm
  mà bố mẹ cháu đâu
  13 Tháng sáu 2019
 25. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  13 Tháng sáu 2019
 26. Mart Hugon
  Mart Hugon
  pa nhận thêm em trai hả?
  13 Tháng sáu 2019
 27. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đúng rồi Pa
  13 Tháng sáu 2019
 28. Tín Phạm
  Tín Phạm
  vậy cháu lo về với ba mẹ cháu đi, ta còn đi học
  13 Tháng sáu 2019
 29. Mart Hugon
  Mart Hugon
  chà chà, gia đình đông vui hơn rùi đó
  13 Tháng sáu 2019
 30. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chú học gì ~ Giờ có tháng 6 à?! Kiếm vợ đi chú
  13 Tháng sáu 2019
 31. Tín Phạm
  Tín Phạm
  học lý
  13 Tháng sáu 2019
 32. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Tmod Lý có khác, học chăm quá
  13 Tháng sáu 2019
 33. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Em ngu lý nên đihọc đóT.T
  13 Tháng sáu 2019
 34. Mart Hugon
  Mart Hugon
  khiêm tốn quá, anh ngu lý nhất trong các môn
  13 Tháng sáu 2019
 35. Tín Phạm
  Tín Phạm
  em cũng tạm thôi ạ
  13 Tháng sáu 2019
 36. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cháu sẽ làm Tmod Sinh :)
  13 Tháng sáu 2019
 37. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Con gái pa cố lên
  13 Tháng sáu 2019
 38. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hoặc con sẽ làm ctv hóa:)
  13 Tháng sáu 2019
 39. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  có chiện j đang xảy ra ý nhỉ. Em hok hiểu j hết chơn
  13 Tháng sáu 2019
 40. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  13 Tháng sáu 2019
-->