Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. yo=ona
  yo=ona
  hi pà
  1 tuần bà học thêm mấy buổi
  13 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chưa biết lịch :D
  13 Tháng sáu 2019
 3. yo=ona
  yo=ona
  bà gần trg chuyên ko
  13 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Học trg chuyên luôn á
  13 Tháng sáu 2019
 5. yo=ona
  yo=ona
  ko ý tớ tớ là bà gần trg chuyên ko ý
  chứ ko phải là học trg chuyên
  14 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ????? NHÀ TUI GẦN TRG CHUYÊN KO Á? Nhà tui xa lắm
  14 Tháng sáu 2019
 7. yo=ona
  yo=ona
  bà ở huyện nào
  20 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Nhà tui ở thành phố cơ T-T
  25 Tháng mười 2019
-->