Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Thảo Nguyễn 緑
  13 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Khỏe hông?
  13 Tháng sáu 2019
 3. Thảo Nguyễn 緑
  13 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Học hè chưa?
  13 Tháng sáu 2019
 5. Thảo Nguyễn 緑
  13 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Học môn gì thế?
  13 Tháng sáu 2019
 7. Thảo Nguyễn 緑
  Thảo Nguyễn 緑
  à thật ra thầy chỉ cho bài tập hè về làm thôi, môn toán =))
  13 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Bài khó không?
  13 Tháng sáu 2019
 9. Thảo Nguyễn 緑
  Thảo Nguyễn 緑
  không hẳn là khó nhưng có bài khó lắm =))
  13 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Nói đi tui rảnh quá nghĩ giùm cho
  13 Tháng sáu 2019
 11. Thảo Nguyễn 緑
  Thảo Nguyễn 緑
  thoi, là 1 trong những đứa giỏi toán của lớp nên phải tự làm =))
  13 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ok ~ đc thôi :)
  13 Tháng sáu 2019
 13. Thảo Nguyễn 緑
  13 Tháng sáu 2019
-->