Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi peekaiyuan64

 1. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Tốt không nào ?
  12 Tháng sáu 2019
 2. Hương San
  Hương San
  Đậu không m?
  13 Tháng sáu 2019
 3. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  13 Tháng sáu 2019
 4. Hương San
  Hương San
  mà thi mấy ôn m
  13 Tháng sáu 2019
 5. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  13 Tháng sáu 2019
 6. Hương San
  Hương San
  sao điểm thấp thế ;-;
  13 Tháng sáu 2019
 7. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  @Hương San - đúng vậy a~ nhưng mẹ t với bạn t nói đậu rồi á m :v dưới 10đ => rớt
  13 Tháng sáu 2019
-->