Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. Trương Văn Trường Vũ
  13 Tháng sáu 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Đọc cái bình luận của anh trong bài đăng của anh Thuận mà em shock luôn @@
  13 Tháng sáu 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  hể :3 a nhây nhây đó
  13 Tháng sáu 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Anh biết em shock gì không anh?
  13 Tháng sáu 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  13 Tháng sáu 2019
 6. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Thôi để em hỏi anh câu này trc
  13 Tháng sáu 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  13 Tháng sáu 2019
 8. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Anh biết tên em là gì không anh?
  13 Tháng sáu 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ủa thế đó k phải tên em ak :p
  13 Tháng sáu 2019
 10. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc ??? Nguyễn Thị Ngọc Trâm
  13 Tháng sáu 2019
 11. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Nguyễn Thị Ngọc Trâm mới là tên của em, do có người đặt rồi nên em đặt không được
  13 Tháng sáu 2019
 12. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Em đặt tên theo gmail vì gmail nó thường đổi tên ra đằng sau mà.
  Sao ai cũng nhầm thế nhỉ???????
  13 Tháng sáu 2019
 13. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Ở mấy bản đăng kí em ghi đầy đủ mà hình như anh ko thấy @@
  13 Tháng sáu 2019
 14. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  bit em tên trâm mà :p
  13 Tháng sáu 2019
 15. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  ??? Bên kia anh gọi em là Ngọc mà???
  13 Tháng sáu 2019
 16. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  nhầm :> cho anh xin lỗi nha
  13 Tháng sáu 2019
 17. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Không sao :D, gọi gì chẳng được, vì em ko thích cái tên 'Ngọc' lắm
  13 Tháng sáu 2019
 18. Trương Văn Trường Vũ
  13 Tháng sáu 2019
-->