Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Xem như 1 vote...
  12 Tháng sáu 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ko, hát cho t thôi m ._.
  12 Tháng sáu 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ủa, m cũng định độc chiếm t ak dứa
  12 Tháng sáu 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chiếm luôn =))))))
  12 Tháng sáu 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  t k cho phép m làm chuyện đó :D
  12 Tháng sáu 2019
 7. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Chị Dứa độc tài
  12 Tháng sáu 2019
 8. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 9. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =))) chiếm xong cho ra đứng đg hết =)))
  12 Tháng sáu 2019
 10. Mộc Nhãn
  12 Tháng sáu 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Waooo *vỗ tay*
  12 Tháng sáu 2019
 13. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Cứ từ từ =)))
  12 Tháng sáu 2019
 15. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Tội cho ai là con trai , bị chị Dứa tóm gọn :3
  12 Tháng sáu 2019
 16. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Nào nào, ko thèm chiếm. Chiếm 1 đứa đc òi
  12 Tháng sáu 2019
 17. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Không phải ai cũng trong tầm tay của chị Dứa...
  12 Tháng sáu 2019
 18. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chỉ là chị ko thích cầm trong tay thôi :D
  12 Tháng sáu 2019
 19. Karry Nguyệt
  12 Tháng sáu 2019
 20. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  *vái**vái**vái*
  12 Tháng sáu 2019
 21. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chị đã chết đâu mà vái =.=
  12 Tháng sáu 2019
 22. Karry Nguyệt
  12 Tháng sáu 2019
-->