Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi temotojirimo12

 1. strong brave
  12 Tháng sáu 2019
 2. temotojirimo12
  temotojirimo12
  ủa thấy kì kì
  trên wall là vi phạm nhiều lần
  dưới này là mới vi phạm (!)
  12 Tháng sáu 2019
 3. strong brave
  strong brave
  nick ms v:
  12 Tháng sáu 2019
 4. temotojirimo12
  temotojirimo12

  vậy làm quen nha
  12 Tháng sáu 2019
 5. strong brave
  strong brave
  oke v:
  12 Tháng sáu 2019
 6. temotojirimo12
  temotojirimo12
  tui tên rimo
  12 Tháng sáu 2019
 7. strong brave
  strong brave
  mình hoàng zk4
  12 Tháng sáu 2019
 8. temotojirimo12
  temotojirimo12
  em chào anh ạ
  em 2k5
  12 Tháng sáu 2019
 9. strong brave
  strong brave
  vậy là anh rồi v:
  12 Tháng sáu 2019
 10. temotojirimo12
  temotojirimo12
  đúng rồi á
  12 Tháng sáu 2019
 11. strong brave
  strong brave
  mà chúc mừng chuyện gì
  12 Tháng sáu 2019
 12. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Vớ vẩn thôi :D
  12 Tháng sáu 2019
 13. strong brave
  strong brave
  ngoan đấy ^^
  12 Tháng sáu 2019
 14. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Em chưa hiểu ý anh nhỉ
  12 Tháng sáu 2019
 15. strong brave
  strong brave
  nói xéo đó ^^
  12 Tháng sáu 2019
 16. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Anh biết rồi còn nói :)
  12 Tháng sáu 2019
 17. strong brave
  12 Tháng sáu 2019
-->