Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mimi-chan

 1. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Sao vậy ?
  #khách
  12 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Sao lại hận?
  14 Tháng sáu 2019
 3. Mimi-chan
  Mimi-chan
  hic nhờ nó mà mấy bũa nay em không lên được
  15 Tháng sáu 2019
 4. Linh - chan
  Linh - chan
  e cx giông cj á, môn cj ghết nhất
  15 Tháng sáu 2019
 5. Mimi-chan
  Mimi-chan
  giờ em đang lén mẹ onl đây
  15 Tháng sáu 2019
 6. Linh - chan
  Linh - chan
  à, zui ha
  15 Tháng sáu 2019
 7. Mimi-chan
  Mimi-chan
  vâng giờ mà bị phát hiện là die luôn
  15 Tháng sáu 2019
 8. Linh - chan
  15 Tháng sáu 2019
-->