Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phuocloi1998vn@gmail.com

 1. howareyou@gmail.com
  howareyou@gmail.com
  cho em làm quen với
  12 Tháng sáu 2019
 2. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  được có gì giúp đỡ nhé
  12 Tháng sáu 2019
 3. howareyou@gmail.com
  howareyou@gmail.com
  mới vô đây cần người chỉ bài
  12 Tháng sáu 2019
 4. howareyou@gmail.com
  howareyou@gmail.com
  sao anh màu đỏ thế
  12 Tháng sáu 2019
 5. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  ok có gì nhớ like bài viết của anh nhé
  12 Tháng sáu 2019
 6. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  do anh vi phạm
  12 Tháng sáu 2019
 7. howareyou@gmail.com
  howareyou@gmail.com
  anh bn tuổi
  12 Tháng sáu 2019
 8. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  anh chỉ có 16 tuổi còn em bn tuổi
  12 Tháng sáu 2019
 9. howareyou@gmail.com
  howareyou@gmail.com
  16 tuổi mà em thấy anh hỏi bài lớp9
  12 Tháng sáu 2019
 10. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  vì anh năm nay mới lên 10 nên chỉ có kiến thức lớp 9
  12 Tháng sáu 2019
 11. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  anh hỏi đẻ anh ôn lại kiến thức sợ quên
  12 Tháng sáu 2019
 12. howareyou@gmail.com
  howareyou@gmail.com
  lớp 10 15 tuổi mà
  12 Tháng sáu 2019
 13. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  thì anh ghi lộn đó
  12 Tháng sáu 2019
 14. howareyou@gmail.com
  howareyou@gmail.com
  mình cx 2k4 mà
  12 Tháng sáu 2019
 15. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  rứa thì gọi là bạn chứ ,do bạn cứ xưng em nên tưởng ...
  12 Tháng sáu 2019
 16. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Phuocloi1998vn@gmail.com
  có gì xin lỗi vậy
  12 Tháng sáu 2019
 17. howareyou@gmail.com
  12 Tháng sáu 2019
-->