Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Yêu HM
  Yêu HM
  :<<<
  12 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  A thắc mắc 5 điều lận
  12 Tháng sáu 2019
 3. Yêu HM
  Yêu HM
  Với lại là Mình chỉ được nhận riêng áo hoặc bút bi hoặc balo hay là nhận hết luôn a.
  12 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nhận hết em nhé
  12 Tháng sáu 2019
 5. Yêu HM
  Yêu HM
  ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh minnnnnnnne ghostttttttttttttttttttt
  12 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  12 Tháng sáu 2019
 7. Blue Plus
  Blue Plus
  Có kinh phí bán chè :>
  12 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  12 Tháng sáu 2019