Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. View previous comments
 2. jehinguyen
  jehinguyen
  Hề hề =]]]] Động cơ mà ám =]]
  12 Tháng sáu 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  Em không tranh :]]]]] *né*
  12 Tháng sáu 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  mà chắc là đăng lên dđ cho zui :D ý kiến thế nào ?
  12 Tháng sáu 2019
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  Thôi :< Thế cũng được :< Cơ mà phải gửi cho ai đó nghe trước 1 ngày đã :v
  12 Tháng sáu 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 8. jehinguyen
  jehinguyen
  Dứa tỉ chớ ai :v Khi trưa hay khi sáng thấy bàn luận về vụ hát hò này vui vẻ lắm mà >w<
  12 Tháng sáu 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ak thấy bên hồ sơ của hoàng thì hiểu r chứ :3 a vs nó là nhây nhây bựa bựa cho zui thui ak
  12 Tháng sáu 2019
 10. jehinguyen
  jehinguyen
  Cái nhây át cái khôn :v
  12 Tháng sáu 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  =.= qua bên wall hoàng đi :3 phá thui nào
  12 Tháng sáu 2019
 12. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Phá wall anh Vũ cho vui ::D
  12 Tháng sáu 2019
 13. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 14. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 15. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Để gọi ae vào đã :
  12 Tháng sáu 2019
 16. Tín Phạm
 17. Trương Văn Trường Vũ
 18. jehinguyen
  jehinguyen
  Trời ơi TvT Muốn một đêm tu chí học hành khổ thế sao TvT
  12 Tháng sáu 2019
 19. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 20. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Đang bận đu trai :) Có gì hớt vàu câu thôi :D
  12 Tháng sáu 2019
 21. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 22. Tín Phạm
  12 Tháng sáu 2019
 23. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Ủa sao không ai nói gì :)
  12 Tháng sáu 2019
 24. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  nói để lag ak em :D
  12 Tháng sáu 2019
 25. Pineapple <3
  Pineapple <3
  hú, ai gọi Dứa đó :D
  12 Tháng sáu 2019
 26. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 27. Pineapple <3
  Pineapple <3
  ơ m gọi t vào mà :>
  12 Tháng sáu 2019
 28. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  k có ai đoái hoài cái wall t đâu :<
  12 Tháng sáu 2019
 29. jehinguyen
  jehinguyen
  Đừng nói gì nữa TvT
  12 Tháng sáu 2019
 30. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 31. Pineapple <3
  Pineapple <3
  hehe có t vào phá thui
  12 Tháng sáu 2019
 32. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Trai nhà em off thôi , giờ em đu wall anh Vũ , nát wall
  12 Tháng sáu 2019
 33. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  làm 1 tus khác ở wall t rồi m vs t phá thôi ok không, đừng làm phiền người khacs nữa
  12 Tháng sáu 2019
 34. Pineapple <3
  Pineapple <3
  ai bảo m tag t vô :>
  12 Tháng sáu 2019
 35. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  E hèm , nhân vật sống:)
  12 Tháng sáu 2019
 36. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  làm lại cái mới đi kẻo mấy đứa trên nát
  12 Tháng sáu 2019
 37. Karry Nguyệt
  12 Tháng sáu 2019
 38. Pineapple <3
  Pineapple <3
  nát sẵn r nát luôn đê
  12 Tháng sáu 2019
 39. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Like chị Dứa
  12 Tháng sáu 2019
 40. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  có người đang học, để họ yên đi
  12 Tháng sáu 2019
 41. Linh Hy
  Linh Hy
  Thu âm giọng đi bác -)))
  12 Tháng sáu 2019
 42. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  lap ba k cho dùng :< để khi nào lén đã
  12 Tháng sáu 2019
 43. Linh Hy
  Linh Hy
  Phải thu giọng đậm chất QT đấy nhes =))
  12 Tháng sáu 2019
 44. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  không đâu bạn :D nếu thu nói thì giọng lai, hát thì bthg chứ k có QT ở đây
  12 Tháng sáu 2019
 45. Linh Hy
  Linh Hy
  Giọng lai tỉnh nào tỉnh nào bác?
  12 Tháng sáu 2019
 46. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  Tùm lum :D ba mẹ tui 1 ở QT, 1 ở Quảng Nam + gặp nhau ở Huế = nói vs người trong vùng là tiếng đặc QT nhưng khi ra ngoài là :D
  12 Tháng sáu 2019
 47. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Chết, dealth not7ie rồi
  12 Tháng sáu 2019
 48. Linh Hy
  Linh Hy
  Rối loạn ngôn ngữ thật :vv
  12 Tháng sáu 2019
 49. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
 50. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Dealth notice ạ
  12 Tháng sáu 2019
 51. Trương Văn Trường Vũ
  12 Tháng sáu 2019
-->