Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. yo=ona
  yo=ona
  kinh nhề
  có người yêu rồi ak
  12 Tháng sáu 2019
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  gì mà kinh ?, làm gì có người yêu, thấy hay nên nói zợ chứ không có ý gì hết
  12 Tháng sáu 2019
 3. yo=ona
  yo=ona
  ukm tưởng bà có ny bỏ quên bạn bè
  12 Tháng sáu 2019
 4. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  đang ở tuổi này làm gì có người yêu ? mà có người yêu thì tớ vui rồi hihi
  12 Tháng sáu 2019
 5. yo=ona
  yo=ona
  thế ak
  12 Tháng sáu 2019
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  đương nhiên
  12 Tháng sáu 2019
-->