Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Mi là ai
  13 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Bà chị đã từng ăn cắp avt của tui
  13 Tháng sáu 2019
 3. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Ủa có hửm
  14 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  14 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đúng thì đúng nhưng cho tui hỏi câu bà chị có bt ng nào tên Sang ko?
  14 Tháng sáu 2019
 6. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Có lẽ hk bồ bà hửm
  15 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hông ~ Thấy bà chị hợp vs nó lắm
  15 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Muốn ship
  15 Tháng sáu 2019
 9. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Eo ơi bn í đập choai hk
  16 Tháng sáu 2019
 10. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Chụy có zợ rồi em iu
  16 Tháng sáu 2019
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  haha, em bt mà
  18 Tháng tám 2019
-->