Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  11 Tháng sáu 2019
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Diễn đàn đã thay đổi nội quy về cảm ơn rồi nhé.
  11 Tháng sáu 2019
 3. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  vậy từ nay việc cảm ơn diễn ra bình thường chị à?
  11 Tháng sáu 2019
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  11 Tháng sáu 2019
-->