Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. hoa du
  hoa du
  @@
  cây bút trẻ toàn các thánh tham gia
  e định thi nhưng chắc thoi
  11 Tháng sáu 2019
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  toàn thánh k nhẽ có giải hết à
  11 Tháng sáu 2019
 3. hoa du
  hoa du
  nhiều lắm anh ưi
  11 Tháng sáu 2019
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  a tham gia cho vui thôi mà, đâu quan tâm ai giỏi ai dở đâu
  11 Tháng sáu 2019
 5. hoa du
  hoa du
  :p
  căn bản tại e học dở quá nên ngại nửa
  11 Tháng sáu 2019
 6. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do e à
  11 Tháng sáu 2019
 7. hoa du
  hoa du
  vạn sự khỏi đầu nan
  gian nan e ắt nản
  e nản lòng roài anh ưi
  11 Tháng sáu 2019
-->