Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Phạm Thanh Bình 241206
  Phạm Thanh Bình 241206
  Cảm ơn admin
  10 Tháng sáu 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  10 Tháng sáu 2019
 3. Phạm Thanh Bình 241206
  10 Tháng sáu 2019
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Haha không có gì đâu :v
  10 Tháng sáu 2019
 5. Phạm Thanh Bình 241206
  10 Tháng sáu 2019
 6. NTD Admin
  NTD Admin
  À bạn hiểu ở đây admin là người thường anh nhé
  11 Tháng sáu 2019
-->