Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thêm mỡ :D
  8 Tháng sáu 2019
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Chị cho em ít mỡ đi :v I need... :"<
  8 Tháng sáu 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  chội ôi, cho đc cho luôn nè
  8 Tháng sáu 2019
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ship về Quảng Trị cho em với chị :D
  13 Tháng sáu 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Cứ gửi địa chỉ, chị gửi ship về cho :D
  13 Tháng sáu 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Mà khoan... Quảng Trị à, sao nghe quen quen ấy nhỉ?
  13 Tháng sáu 2019
 7. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Chị qen Quỳnh hả??
  13 Tháng sáu 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ko, ai Quảng Trị ấy nhỉ? @_@
  13 Tháng sáu 2019
 9. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ca này em chịu :vv
  13 Tháng sáu 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  a, rồi rồi, nhớ rồi
  13 Tháng sáu 2019
 11. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  13 Tháng sáu 2019
 12. Pineapple <3
 13. Trương Văn Trường Vũ
  13 Tháng sáu 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Quảng Trị kìa :D
  13 Tháng sáu 2019
-->