Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Dora

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Trên cái dd này có đầy bạn nhé! Chỉ tinh vi hơn thôi!
  7 Tháng sáu 2019
 2. Minh Dora
  Minh Dora
  1 phát chơi ngu là ra đảo luôn
  Cuộc đời là thế mà
  7 Tháng sáu 2019
 3. sieutritue221011111@gmail.com
  sieutritue221011111@gmail.com
  bạn sơn nói ám chỉ nhiều người phếp nhỉ
  7 Tháng sáu 2019
 4. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Có nói gì đâu!
  7 Tháng sáu 2019
 5. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  Đúng là thế mà :)
  7 Tháng sáu 2019
-->