Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫

 1. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  mình kém bạn 1 lớp đóa
  6 Tháng sáu 2019
 2. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  mình cx học trc 1 năm, gọi bạn cx dc, học lớp 8 mak bạn chém hóa 11 12 ghơ z :eek:
  6 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  ủa, bạn 13t à
  6 Tháng sáu 2019
 4. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  :) 2k5 :) có nhận đệ ko cho tớ xin 1 slot, bạn giỏi hóa ghơ z
  6 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  oh, bằng tuổi nè, mình nhận huynh đệ chứ hông nhận đệ :)
  6 Tháng sáu 2019
 6. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  bạn cày hết hóa 12 rồi cơ ak :V
  6 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  à không, làm gì đến mức đấy@@
  6 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  mình chỉ ms học mấy cái chất với ctpt đơn giản thui bạn :p
  6 Tháng sáu 2019
 9. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
 10. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  có gì đâu bạn@@
  6 Tháng sáu 2019
 11. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  6 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  7 Tháng sáu 2019
 13. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  giúp mình y
  9 Tháng sáu 2019
 14. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  ok để mình thử , cơ mà ko chắc đã làm dc :(
  9 Tháng sáu 2019
 15. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  thua !! :V bấm máy ptr mỗi 1 nghiệm @@
  11 Tháng sáu 2019
 16. Nguyễn Đăng Bình
  11 Tháng sáu 2019
 17. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  trai hay gái đấy
  11 Tháng sáu 2019