Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Như Tuyết

 1. Phạm Anh Duy
  Phạm Anh Duy
  Gì đây bạn Tuyết
  6 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Như nha. Làm quen với mình đi. :D
  6 Tháng sáu 2019
 3. Phạm Anh Duy
  Phạm Anh Duy
  Vậy thì làm quen
  6 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Bạn 2k mấy?
  6 Tháng sáu 2019
 5. Phạm Anh Duy
  Phạm Anh Duy
  2004 nhé
  6 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Chào anh Anh Duy. :D Em 2k5
  6 Tháng sáu 2019
 7. Phạm Anh Duy
  Phạm Anh Duy
  Vậy à, chào em như
  6 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Anh ở Thanh Hóa à? Ngoài đó đã thi tuyển sinh xong chưa?
  7 Tháng sáu 2019
 9. Phạm Anh Duy
  Phạm Anh Duy
  Anh ở Vĩnh Long mà, thi xong rồi
  7 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Ồ. Nhưng anh 2k4 thật không đó. Sao chỗ sinh nhật lại là 2k5
  7 Tháng sáu 2019
 11. Phạm Anh Duy
  Phạm Anh Duy
  Nếu em không tin thì thôi
  8 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  tin tin mà.
  10 Tháng sáu 2019
-->