Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhiqhhqb412004

 1. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  đồ ẻo lả
  6 Tháng sáu 2019
 2. SRILU
  SRILU
  đoạn trường tân thanh, ồ hố
  6 Tháng sáu 2019
 3. kanna kamui
  kanna kamui
  Hai anh chị cứ ồ hố hoài,
  10 Tháng sáu 2019
 4. SRILU
  SRILU
  thích mà
  10 Tháng sáu 2019
 5. kanna kamui
  10 Tháng sáu 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  Anh nói thế dễ hiểu lầm lắm đấy =.=
  10 Tháng sáu 2019
 7. SRILU
  SRILU
  ai hỉu lầm gì, bắt chước icon á
  10 Tháng sáu 2019
 8. kanna kamui
  10 Tháng sáu 2019
 9. SRILU
  SRILU
  hứ ê fb e bị sao v
  10 Tháng sáu 2019
 10. kanna kamui
  kanna kamui
  Facebook em nó bị khoá rồi, vì em nhập mật khẩu sai, bấm vào quên mật khẩu thì nó khoá luôn
  10 Tháng sáu 2019
 11. SRILU
  SRILU
  =.=
  11 Tháng sáu 2019
 12. kanna kamui
  11 Tháng sáu 2019
 13. SRILU
  SRILU
  hi
  11 Tháng sáu 2019
 14. Nhiqhhqb412004
  14 Tháng sáu 2019
-->