Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Dạ ^^
  10 Tháng sáu 2019
 2. Kuroko - chan
  10 Tháng sáu 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hì hì ^^ Tụi em để lâu rồi :3
  10 Tháng sáu 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  rồi hai cô cậu là ny hay bạn bè?
  15 Tháng sáu 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bạn bè ạ ._.
  16 Tháng sáu 2019
 6. Kuroko - chan
  16 Tháng sáu 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao ạ? :v Chị Mai không tin sao? ^^
  17 Tháng sáu 2019
 8. Kuroko - chan
  17 Tháng sáu 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  17 Tháng sáu 2019
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vấn đề là cứ xưng vk ck làm người ta hiểu nhầm
  17 Tháng sáu 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nhiều người nói thế lắm chị ^^
  17 Tháng sáu 2019
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  T^T
  tôi chịu thua
  17 Tháng sáu 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  kkk, chị không đặt avt đôi nhưng nói chuyện còn thính hơn tụi em :v
  17 Tháng sáu 2019
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đâu? lúc nào?
  17 Tháng sáu 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ngây thơ quá đi a :3
  17 Tháng sáu 2019
 16. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  em phải nói là với ai lúc nào chị mới biết chứ
  17 Tháng sáu 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  em quên mất òi ._.
  17 Tháng sáu 2019
 18. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hixx thế mà cũng nói
  17 Tháng sáu 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :v chị Mai năm nay lên mấy?
  17 Tháng sáu 2019
 20. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lớp 11
  17 Tháng sáu 2019
 21. phamkimcu0ng
  17 Tháng sáu 2019
 22. Kuroko - chan
  17 Tháng sáu 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Gắng học nha chị, em đang ớn đây :v
  17 Tháng sáu 2019
 24. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cố lên
  17 Tháng sáu 2019
-->