Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phuonganh31108

 1. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  chào em
  5 Tháng sáu 2019
 2. phuonganh31108
  phuonganh31108
  sao on ngược giờ vậy
  5 Tháng sáu 2019
 3. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  sao ngược
  5 Tháng sáu 2019
 4. phuonganh31108
  phuonganh31108
  thì e on cj off
  5 Tháng sáu 2019
 5. Bae joo Irene
  5 Tháng sáu 2019
 6. phuonganh31108
  phuonganh31108
  hơ hơ
  5 Tháng sáu 2019
 7. Bae joo Irene
  5 Tháng sáu 2019
 8. phuonganh31108
  5 Tháng sáu 2019
 9. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  sao mà hơ ?
  5 Tháng sáu 2019
 10. phuonganh31108
  5 Tháng sáu 2019
 11. Bae joo Irene
  5 Tháng sáu 2019
 12. phuonganh31108
  5 Tháng sáu 2019
 13. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  gì à ?
  5 Tháng sáu 2019
 14. phuonganh31108
  5 Tháng sáu 2019
 15. phuonganh31108
  phuonganh31108
  thk đọc truyện ko
  5 Tháng sáu 2019
 16. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  em đg hỏi ai ?
  5 Tháng sáu 2019
 17. phuonganh31108
  phuonganh31108
  cj đó
  5 Tháng sáu 2019
 18. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  có em, sao à
  5 Tháng sáu 2019
 19. phuonganh31108
  phuonganh31108
  cj thích truyện gì
  5 Tháng sáu 2019
 20. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  conan thôi em còn lại là đọc sách
  5 Tháng sáu 2019
 21. phuonganh31108
  5 Tháng sáu 2019
 22. Bae joo Irene
  5 Tháng sáu 2019
 23. Jaeyoung
  Jaeyoung
  e chào cj
  5 Tháng sáu 2019
 24. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  chào em
  5 Tháng sáu 2019
 25. phuonganh31108
  5 Tháng sáu 2019
 26. Bae joo Irene
  5 Tháng sáu 2019
 27. phuonganh31108
  5 Tháng sáu 2019
 28. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  5 Tháng sáu 2019
 29. phuonganh31108
  phuonganh31108
  sao ạ ? E đang hỏi cj đó
  5 Tháng sáu 2019
 30. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  hỏi gì thí nói, làm thế sao cj hiểu
  5 Tháng sáu 2019
-->