Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mimi-chan

 1. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  ừ chị đó em :v xấu như ma
  3 Tháng sáu 2019
 2. Mimi-chan
  Mimi-chan
  sao chị đẹp thế
  3 Tháng sáu 2019
 3. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  :v em ơi xấu lắm thật
  3 Tháng sáu 2019
 4. Mimi-chan
  Mimi-chan
  chị cute quá chừng mà nói xấu
  3 Tháng sáu 2019
 5. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  thật :v lên app nó thế thôi
  3 Tháng sáu 2019
 6. Mimi-chan
  Mimi-chan
  sao chi quá khiêm tốn
  3 Tháng sáu 2019
 7. Mimi-chan
  Mimi-chan
  ai cũng kêu chị cute hết mờ
  3 Tháng sáu 2019
 8. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  :v thật tình là không cute đâu
  gọi cho chị là biết chị xấu
  3 Tháng sáu 2019
 9. Mimi-chan
  3 Tháng sáu 2019
-->