Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Yah, mọi hoạt động, sự kiện ở đây chưa bao giờ thiếu tiêu cực :33
  3 Tháng sáu 2019
 2. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  3 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Yah, không tốt lắm ạ ... Chỉ hi vọng đỗ cuối cuối Anh 2 hoặc Pháp
  3 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  À, đó là hi vọng thôi ạ, trên thực tế thì còn chưa biết
  3 Tháng sáu 2019
 5. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Tuyệt! Có kết quả báo tin vui nhé!
  3 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Yah, tin vui hay buồn thì vẫn nằm trên 10 tờ bài thi :33 2 tờ văn, 1 tờ toán, 1 tờ anh thường với 6 tờ anh chuyên
  3 Tháng sáu 2019
 7. Sơn Nguyên 05
  3 Tháng sáu 2019
-->