Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Shirayuki_Zen

 1. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  Chưa mở bà ạ :(
  3 Tháng sáu 2019
 2. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  tối bà ạ
  3 Tháng sáu 2019
 3. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  đâu, có ms 10đ thì phải mở rùi chứ o_O
  3 Tháng sáu 2019
 4. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  o bk
  bà hỏi Linh xem
  3 Tháng sáu 2019