Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ar y kd mbr?

 1. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  sao thế
  2 Tháng sáu 2019
 2. Tống Huy
  Tống Huy
  Sao vậy ?
  2 Tháng sáu 2019
 3. Kayaba Akihiko
  3 Tháng sáu 2019
 4. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  chắc là nấn ná đc nốt hôm nay thui :(
  3 Tháng sáu 2019
 5. Kayaba Akihiko
  3 Tháng sáu 2019