Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Dora

 1. Ar y kd mbr?
  1 Tháng sáu 2019
 2. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  sao bác nghĩ vậy :)
  1 Tháng sáu 2019
 3. Minh Dora
  Minh Dora
  Đoán xem :)
  1 Tháng sáu 2019
 4. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  tên, tus dưới, tus của tui trong hồ sơ kia...
  vậy chăng :)
  1 Tháng sáu 2019