Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Thanh Trúc

 1. Lê Phạm Kỳ Duyên
  Lê Phạm Kỳ Duyên
  1 days :)
  Rồi cũng sẽ qua =))
  2 Tháng sáu 2019
 2. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Qua rồi làm gì....Qua rồi tụi mình bắt xe đi Plaza....:)
  2 Tháng sáu 2019
 3. Lê Phạm Kỳ Duyên
  Lê Phạm Kỳ Duyên
  Ôn xong hết chưa nhễ?
  Sẵn sàng chiến chưa :v ?
  2 Tháng sáu 2019
 4. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Hehe....T mà
  2 Tháng sáu 2019
 5. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Vẫn còn nhớ con điểm ấy, Văn: 6,75đ :))))
  4 Tháng tám 2020
 6. Lê Phạm Kỳ Duyên
  4 Tháng tám 2020
-->