Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Detulynguyen
  Detulynguyen
  Hi ^_^!!
  31 Tháng năm 2019
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Làm quen nha
  31 Tháng năm 2019
 3. Detulynguyen
  31 Tháng năm 2019
 4. Detulynguyen
  Detulynguyen
  Bạn lớp mấy?
  31 Tháng năm 2019
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Mình lớp 8
  31 Tháng năm 2019
 6. Detulynguyen
  31 Tháng năm 2019
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Còn bạn
  31 Tháng năm 2019
 8. Detulynguyen
  Detulynguyen
  mình 12
  31 Tháng năm 2019
 9. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Oh, nên gọi là anh ,mà anh tên gì
  31 Tháng năm 2019
 10. Detulynguyen
  Detulynguyen
  Mình tên Minh Lý
  31 Tháng năm 2019
 11. Detulynguyen
  Detulynguyen
  gọi là bạn được rồi bạn ạ
  31 Tháng năm 2019
 12. Tín Phạm
  31 Tháng năm 2019