Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi SRILU

 1. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  tội nghiệp
  31 Tháng năm 2019
 2. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  em mô rứa
  31 Tháng năm 2019
 3. kanna kamui
  kanna kamui
  Khổ chứ anh , huhu, hôm nay em " dầm mưa thấm lâu rồi "
  31 Tháng năm 2019
 4. SRILU
  SRILU
  sao v
  31 Tháng năm 2019
 5. kanna kamui
  kanna kamui
  Đấy hôm nay tổng kết trời thì mưa, cô bảo thuê xe cho lớp đi ra trung tâm hội nghị tổng kết, bọn lớp em chờ 1 tiếng chả thấy đâu thì là cầm ô nhau che, đến thì chỗ trật ních, ngồi chồng chất lên nhau, lại còn 3 đứa 1 ghế, ôi giời ơi anh thử xem ngồi như thế đã đủ chật rồi xong á bọn nó còn chụp ảnh với cả tán nhau cơ anh
  31 Tháng năm 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  Em về nhau đang đi thì bọn lớp 6 nghịch nước hất bà vào người em
  31 Tháng năm 2019
 7. kanna kamui
  kanna kamui
  Nhà chứ không phải nhau
  31 Tháng năm 2019
 8. SRILU
  SRILU
  tội e tui quá
  31 Tháng năm 2019
-->