Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh lầy :3

 1. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  mình lớp 8 nha bạn :p
  31 Tháng năm 2019
 2. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  thế chắc trí tuệ của bạn lên tầm lớp 9 rồi
  bảo sao hay làm bài hóa 9 quá
  31 Tháng năm 2019
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  theo mik bt thì Hóa là môn gần như ko phân theo lớp :v
  1 Tháng sáu 2019
 4. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  đó chính là điểm đặc biệt của hóa :D
  1 Tháng sáu 2019
 5. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  hs làm mấy bài bài lớp trên như thg :D
  1 Tháng sáu 2019
 6. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  và chúng ta chủ yếu có thể làm hóa 11 nhưng chưa đến hóa 12 :D
  1 Tháng sáu 2019
 7. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  1 phần là do mấy lớp trên toàn lý thuyết là chính, mây bài tính toán ko khác lớp dưới là mấy :D
  1 Tháng sáu 2019
 8. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  đó là hóa :D
  1 Tháng sáu 2019
 9. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  và không thể áp dụng cho những môn tự nhiên khác
  1 Tháng sáu 2019