Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoàng Vũ Nghị

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  hi:D
  nay rảnh vậy? vô wall mk sao?
  30 Tháng năm 2019
 2. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  đâu có ..hỏi thăm thôi:D
  30 Tháng năm 2019
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bạn ôn thi xong hết chưa?
  30 Tháng năm 2019
 4. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  chưa bạn .. bạn thi trường nào z
  30 Tháng năm 2019
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  trường thường thôi, mk không vô nổi chuyên đâu
  bạn thi chuyên hả?
  30 Tháng năm 2019
 6. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  Lê Xoay hay NVX
  30 Tháng năm 2019
 7. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  NVX thôi, nhà mk xa Lê Xoay lắm :D
  30 Tháng năm 2019
-->