Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Tống Huy
  Tống Huy
  Chỗ Huy hôm nay thi ^^
  30 Tháng năm 2019
 2. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Năm nay có
  Năm trước thì ko chỉ xét tuyển thôi
  30 Tháng năm 2019
 3. Tống Huy
  30 Tháng năm 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  có sao? :v
  30 Tháng năm 2019
 5. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Dường như có
  30 Tháng năm 2019
 6. Tống Huy
  30 Tháng năm 2019
 7. phamkimcu0ng
  30 Tháng năm 2019
 8. temotojirimo12
  30 Tháng năm 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nhưng cô nói là chỉ nộp hồ sơ thôi mà?
  30 Tháng năm 2019
 10. temotojirimo12
  30 Tháng năm 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  thì đâu có thi vào 10? '-'
  30 Tháng năm 2019
 12. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Nhưng trường khác thì có
  30 Tháng năm 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ừ, chỗ này khỏe :D
  30 Tháng năm 2019
 14. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Đừng nói là năm sau học trường này nhé
  30 Tháng năm 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  không biết ^^ có thể tui đi theo ông hoặc con H =)
  30 Tháng năm 2019
 16. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Con H đi đâu?
  30 Tháng năm 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nguyễn Khuyến :v chắc vậy
  30 Tháng năm 2019
 18. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Cao vậy
  30 Tháng năm 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ai mà biết
  30 Tháng năm 2019
 20. temotojirimo12
  30 Tháng năm 2019
-->